Tag Archives: hiệu ứng Slow Motion

Chế Độ Slow Motion-Quay Slow Motion Đẹp

Hình ảnh slow motion đẹp

Slow Motion là một chế đố quay phim với phân cảnh rất chậm mà chúng ta thường thấy ở một số đoạn trong những bộ phim điện ảnh. Vậy chế độ Slow Motion là gì? Cách quay như thế nào để đẹp? Hãy “lướt thật chậm” hết bài viết Chế Độ Slow Motion-Quay Slow Motion […]