Tag Archives: phân biệt north face thật và nhái

Phân biệt đồ The North Face và The North Fake.

Phân biệt đồ The North Face và The North Fake. 99% hàng áo The North Face và Balo The North Face ở Việt Nam là hàng Nhái, hàng Fake, hàng may lên. 99,9% Áo The North Face và Ba Lô The North Face và giầy The North Face ở Việt Nam là hàng giả, hàng […]